Ühinenud vallaga teise valimistsüklisse

Vaadates kolme väga erineva taustaga omavalitsuse ühinemise kulgu, võib tunnistada, et oleme võrreldes mitmete naabritega olnud üsna edukad. Sulandumine võtab arusaadavalt veel aega, kuid mulle tundub, et oleme õigel teel.

Valla juhtimine algas uue perioodi alguses väga tormakalt. Uus meeskond komplekteeriti kiiresti ning kinnitatud palgaastmed lubasid värvata meeskonda häid spetsialiste ja valdkonnajuhte. Neli aastat on üsna selgelt toonud välja meie meeskonna nõrkused ja tugevused. Uude perioodi tulevad kaasa mitmed rasked eelarvelised otsused, mida uued juhid langetama peavad. Surve põhitegevuse kulude kokkuhoiule on ilmselge, arvestades samal ajal situatsiooni, kus inflatsiooni tõttu jääb inimestel aina vähem raha kätte. Mitu aastat külmutatud töötasud on uuele juhtkonnale samuti suur väljakutse.

2018-19. aastatel ehk COVID-19 kriisile eelnenud perioodil viidi läbi suuri investeeringuid. Arengud olid silmnähtavad paljudes valdkondades. Väga palju on paranenud valla üldine heakord, kuid samas on see kasvatanud survet valla Majanduskeskuse eelarvele. Uuel perioodil peame väga tähelepanelikult hindama enda võimekust ja paremini ette planeerima, millised kulud kaasnevad konkreetse lillepoti või ringtee arendamisega. Üldine palgasurve, sotsiaalvaldkonna kulude kasv, elektrihinna tõus, tulumaksu alalaekumine ning valla hoonete amortiseerumine paneb meie finantsosakonna väga keerulisse olukorda. Aina vähem jääb vahendeid tegevusteks, mis peaksid turgutama meie igapäevaelu, hoidma elanikke rõõmsana ning pildis kultuuri- ja spordielu. 

Mul on olnud rõõm panustada ligi neli aastat kogu oma teadmiste, kogemuste ja hingega spordivaldkonna arendamisse. Olen kandnud tähtsat rolli meeskonnas, kellega oleme teinud väga suuri ja toredaid üritusi. Lisaks toonud valda olulisi investeeringuid, olgu selleks Kunda pump-track, Kunda rannaala arendamine või uued spordirajatised Viru-Nigula spordihoone ja Aseri Vabaajakeskuse juures. Spordivaldkonna arengud on silma paistnud ning saanud mitmeid maakondlikke ja riiklikke tunnustusi erinevatelt organisatsioonidelt.

Tunnen, et uuel perioodil on meie üks suur väljakutse ja ühtlasi võimalus – kogukonna võimestamine! Mul on kogemus, kuidas spordiklubid suudavad tulla kaasa uuenduslike meetoditega, rakendades uut tehnoloogiat ning mõistes turunduse tähtsust igapäevastes tegevustes. Olgu selleks rühmatreeningud või sünduste korraldamine. Seltsingute tegevus peab muutuma vallaametnike ja spetsialistide abil iseseisvamaks. Väljakutse on leida rohkem vahendeid erinevates toetusmeetmetest ja tuua valda olulisi investeeringuid kolmanda sektori kaasabil. Valla eelarvest peame tagama vahendid omafinantseeringu katmiseks kui tegemist on mõistlike projektidega.

Meie kultuuri- ja spordielu vajab veelgi enam sädeinimesi ja uusi ideid, paremat koostööd ja ühtekuuluvust. Üheshingamine ning koostegemise rõõm peab jõudma juhtide tasandilt ka kogukonda. Olen isiklikult valmis panustama sellesse, et hoogustada meie külaseltside,- kultuuri- ja spordiklubide tegevust. Meil on palju naabritelt õppida (nt Haljala vald), kus külavanemate tegevus on märkimisväärselt valda arendanud. Mereäärse vallana on üks suur kasutamata potentsiaal meie imekaunis rannajoon, millel on suured eeldused turismitegevuseks.

Mul on rõõm minna vastu valimistele tugeva meeskonnaga, kus tunneme ühist toetust ja suurt soovi valla arengus kaasa rääkida. Meie valimisliit Tasakaal on loodud esmakordselt 1993. aastal Arvo Vuti juhtimisel. 2013. aastal moodustasime uuesti endise valimisliidu (vahepeal olid valimisliidud teatavasti keelatud), kusjuures kõik moodustajad on ka täna kandidaatidena nimekirjas. Lisaks pikaajalistele seltsingu liikmetele on rõõm näha nimekirjas teise põlvkonna tulijad ehk samast perest on Tasakaalu nimekirjas koduvalla arengute eest seismas näiteks motosportlane Gert Gordejev ja talunik Olari Tauer. 

Tasakaal on meie jaoks tähtis mitmes mõttes. Peame oluliseks minna välja meeskonnaga, kus on esindatud kõikide suuremate piirkondade ja külade esindajad. Meie jaoks on ühiselt oluline nii Aseri aleviku, Ojaküla kui ka Letipea inimeste mured ja vajadused. Kunda linna areng valla keskusena on väga oluline, kuid meie eesmärgiks on arendada valda tervikuna ning teha seda avatumalt, arvestades paremini kogukonna huve. 

Ainar Sepnik, spordijuht

Lisa kommentaar