Kultuur, sport ja külaliikumine

Inimesi, suhteid ja olemasolevat taristut võimestades!

  • Paneme senised investeeringud oluliselt efektiivsemalt tööle. 
  • Uuendame kergejõustikurajatised kasvulavaks tulevastele tippsportlastele.
  • Lükkame külavanemate liikumisele sisulise hoo sisse ja muudame info liikumise läbimõeldumaks.
  • Aitame mahajäänud järele ja tutvustame kohalikke parimaid praktikaid.
  • Töötame igakülgselt taidlejate ja tervisesportlaste uue põlvkonna tekkimise nimel. 

Aastate jooksul on valla taristusse paigutatud suur hulk avalikke vahendeid. Nüüd tuleb tehtud investeeringud ka efektiivselt tööle panna. Meil on saale, kuhu vabu aegu pole ja saale, mis seisavad praktiliselt tühjalt. Hoolitseme selle eest, et parema koostöö abil saab senisest veelgi enam inimesi tegeleda tervisepordi või rahvakultuuriga. 

Arendame igasse valla keskusesse välja tulevaste tippsportlaste treenimiseks sobilikud kergejõustikurajatised. Me ei vajagi mitte niivõrd täismõõdus staadioneid, kuivõrd nutikaid lahendusi ning inspireerivaid tingimusi treenerite ja juhendajate pühendumiseks erialasele tegevusele. 

Külavanemate liikumine vajab konkreetset algtõuget ning sisulist hoogu. Seda saab teha nii info parema liikumise kui ka vallas juba ellu viidud edulugude tutvustamisega. Loome selleks sobivad tingimused ning viime inimesed omavahel kokku. Toetame nii nõu kui jõuga. 

Kultuuri, spordi ja külaliikumise eest seisavad: