Hariduses on tähtis näha rahanumbrite taga inimesi

Minu nimi on Krista Leppik, töötan Vasta Koolis õpetaja-huvijuhina. Olen elupõline Viru-Nigula elanik. Olgugi, et peale põhikooli (tol ajal Vasta Põhikool) lõppu õppisin nii Rakveres kui ka Tallinnas, on minu hing  alati kodukanti tagasi tulla soovinud. Teadsin alati, et peale pealinnas õpingute lõpetamist soovin kodukanti panustada ning ennast siin teostada.

Olen õppinud noorsootöötajaks ning töötasin 4 aastat Viru-Nigula rahvamajas kunstilise juhi-noorsootöötajana. Leidsin aga, et soovin töötada pigem õpetajana ning asusin ennast täiendama Tallinna Ülikooli pedagoogika erialale. Omandasin magistrikraadi 2007. aastal põhikooli mitme aine õpetaja erialal.

Leidsin õpetajatöös oma kutsumuse ning armastan oma tööd väga. Soovin igapäevaselt panustada selle nimel, et meie valla lapsed saaksid õppida parimas koolis, parimas koolikeskkonnas ja parimate õpetajate käe all. Seetõttu otsutasin kandideerida suvel Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt algatatud ja Haridus- ja Noorteameti poolt korraldatud konkursil “Koolijuhtide järelkasvuprogramm”. Peale mitmeid voorusid saabus kauaoodatud telefonikõne, mis kutsus mind programmi IV lennus osalema. Olen väga tänulik selle võimaluse eest! Olen kindlalt veendunud, et osalemine selles annab nii mulle isiklikult kui ka oma teadmisi kogukonna hariduselus rakendades olulise tõuke edasiarenguks. Püüan kõiki teadmisi ja ideid rakendada Viru-Nigula valla haridusvaldkonna edasiarenguks.

Pedagoogina ja huvijuhina soovin volikogus enam tähelepanu pöörata haridus- ja kultuuriteemadele. Olen kuulunud 2002. aastast alates Viru-Nigula valla volikogu hariduskomisjoni ning panustanud Vasta Kooli hoolekogu töösse.

Pean tähtsaks kogukondlikkust ning seda, et meie valla lastel oleks võimalus käia kodulähedases lasteaias ja koolis. Nõnda ei saa meie lastest pelgalt vallas elavad või sissekirjutust omavad inimesed. Kodulähedases koolis käies on kogukondlikkus ja hingelisem seotus kogukonnaga paremad tekkima. Läbi selle panustatakse oma kodukandi arengusse ja tulevikku.

Väikesed klassi- ja koolikollektiivid on meie väärtus! Nõnda suudame märgata ja aidata lapsi, kes suurtes kollektiivides märkamata ja abita võivad jääda. Vajame seda võimalust tänases keerulises ja palju väljakutseid pakkuvas maailmas eriti palju.

Tähtis on leida paremaid lahendusi probleemile, kus lapsed või noored ei saa osaleda huvitegevuses, kuna puudub transpordivõimalus. Lisaks peaksime oluliselt rohkem tööd tegema selle nimel, et meie koolides ja lasteaedades töötaks rohkem tugispetsialiste.

Haridusvaldkonnas on tähtis rahanumbrite taga näha lapsi, noori- meie tulevikku! Panustades täna enam ressursse lastesse ja noortesse, oleme tulevikus vallana oluliselt rikkamad!

Lisa kommentaar