Vasta kool täna

Vasta kool on olnud läbi aegade väga head haridust andev asutus. Meie lõpetajad on alati oodatud gümnaasiumitesse ja ametikoolidesse. Tänaseks õpib koolis 110 õpilast, töötab 17 kvalifikatsioonile vastavat õpetajat.

Õppe- ja töötingimused on koolis head. Õpilaste ja õpetajate kasutuses on kaasaegsetele nõuetele vastavad õpperuumid, mis on varustatud IT-vahenditega ning muu õppetööks vajalikuga.

Meie kool ei ole unustanud ka neid lapsi, kes peavad veidi teistmoodi või lihtsamalt õppima.  Erivajadustega lastega oleme tegelenud aastast 2001 ja kogemuste pagas on suur. Rahul on olnud nii lapsed kui ka lapsevanemad. Meie kogemust paluti jagama ka 2016. a märtsis toimunud ülevabariiklikul erivajadustega laste märkamise ja toetamise konverentsil.

Meie kooli õpilastel on väga lai huvitegevuse valik. Võib öelda, et hetkel on suur osa valla huvi- ja noorsootööst Vasta kooli korraldada. Täna saavad lapsed osaleda oma ala spetsialistide käe all korvpalli (meie HUNDID saavutasid 2016. a Maheda CUPil Rakveres hõbemedali, jalgpalli (Eesti noorte jalgpallimeistrivõistlustel 2012. a E-vanuseklassi (sündinud 2002. a) tüdrukute turniiril osalenute hulgas hõbemedal), lauatennise treeningutes (Lääne-Virumaa meister Andris Tauer, Eesti meistrivõistlustelt 11. koht). Lisaks õpitakse pillimängu (flööt, kitarr), käiakse raamatukogus lugemisringis, tantsitakse rahva- ja show-tantsu. Ringides osalemine on enamasti tasuta ning ringitegevuse algusaja planeerimisel arvestatakse alati ka  kaugemal elavate laste ja bussiringidega. Uuest õppeaastast soovime taaskäivitada robootika- ja kokanduseringid.

Kuna maalastel tuleb alati arvestada transpordiga seotud kulutustega, oleme huvitöös pannud suurt rõhku teatrite ja kontsertide kohapeale kutsumisega. Nii on meil käinud klassikalist muusikat viljelevad artistid (klassikatäht Marcel Johannes Kits), rahvamuusikud (Silver Sepp), poptähed. Kohtunud oleme näitlejatega (Argo Aadli).

Meie kool on liitunud Kiusamisest Vaba Kooli (KIVA) programmiga. 2016/2017. õppeaastal toimusid tunniplaanijärgsed KIVA tunnid, KIVA tegevused, nt ümarlauad või korrapidajaõpetajatel olid vahetundides tähelepanu tõmbamiseks seljas spetsiaalsed vestid.  TORE liikumine on meie koolis juba päris pikk traditsioon. TOREkate (tugiõpilaste oma ring) abil saavad nii mõnedki üritused paremini korraldatud, nt südamenädal, sünnipäevaliste õnnitlemine jmt.

Koolis korraldatakse ohtralt üritusi. Keskmiselt toimub õppeaastas üle 71 ürituse: üle 2 ürituse nädalas ja seda kõike lisaks õppetegevusele. Meeldejäävad on olnud isade- ja emadepäevad, rahvakalendri tähtpäevad (mardisanditamine, vastlapäev, jõuluetendused).

Meie kooli õpilased saavad lugeda oma kooli ajalehte Vasta Sõnumid ning iga kuu ilmub Vasta kooli tegemisi kajastav artikkel Viru-Nigula Teatajas.

Traditsiooniline on ka direktori ja hoolekogu vastuvõtt. Sinna on palutud väga hea või hea õppimise ja käitumisega õpilased, olümpiaadidel kolme esimese koha omanikud ja muud maakonna ja vabariigi tasemel  auhinnalisi kohti saanud õpilased koos oma vanematega. Tavapärane on see, et osalejateks on umbes 58% Vasta kooli õpilastest.

Kool ja mõis kui kogukonnakeskus

Täna on Vasta koolil täita Viru-Nigula vallas tähtis koht. Lisaks tihedale õppetööle  toimub koolis ja ka väljaspool  kooli meie poolt korraldatud  ülevallalisi üritusi. Peaaegu alati on nendesse kaasatud ka vallas tegutsevad seltsingud, allasutused ja MTÜd.

Vasta kool kuulub Mõisakoolide Ühendusse ja üle kümne aasta oleme osalenud  külastusmängus „Unustatud mõisad“, mille raames on mõis teatud päevadel kõikidele huvilistele avatud. Toimuvad töötoad, kontserdid, avatud on kohvik.

Lisaks on võimalik rentida mõisa ruume pidulikeks sündmusteks (pulmad, sünnipäevad) ja koolitusteks.

Kooli tulevik

Meie valla  prioriteediks on olnud alati haridus ja me lubame seista selle eest, et ka tulevases ühisvallas see nii oleks. Tänu sellisele suhtumisele ja hoiakule on Viru-Nigula vald edukas, elanikkond suureneb ning kool on olnud ja on seda ka edaspidi jätkusuutlik ning konkurentsivõimeline.  Kui ei ole kooli/lasteaeda, ei ole ka Viru-Nigulat. Kindlasti näeme, et meie kool oleks ka edaspidi põhiharidust andev asutus. Prognoos on see, et vähemalt viie aasta jooksul Vasta kooli õpilaste arv alla 100 ei lange.

Töö erivajadustega lastega. Kuna meie koolil, pedagoogidel ja juhtkonnal on selles vallas hea kogemuste pagas, oleme võimelised märkama, toetama, õpetama erivajadustega lapsi. Oleme lähtunud lapsevanema soovist valida oma lapsele sobivaim kool. Siiani on koolipidaja leidnud ka võimaluse panna transport käima selliselt, et laps saaks just meie koolis hariduse. Valik pole olnud juhuslik, vaid on lähtunud lapse vajadustest.

Mõisakompleksi edasiarendamine. Soovime renoveerida tõllakuuri ning kasutusele võtta ruumikama saali, abiklassiruumid, huvitegevuseks vajalikud ruumid. Vasta kooli juures saab olema staadion sportmängude läbiviimiseks.

Plaanis on tähistada kirikumõisa matkarada. Koos Vasta mõisaga pakub matkarada avastamisrõõmu nii turistidele kui ka kohalikele elanikele terveks päevaks.

2017. aastal tähistasime suurejooneliselt Vasta kooli 150. aastapäeva. Andsime välja ka kooli raamatu.

Krista Leppik, Vasta kooli pedagoog ja huvijuht

Ülle Viller, Vasta kooli direktor

Lisa kommentaar