Teeme Viru-Nigula vallast loodus- ja pärandturismi pärli

Hea valija, taaskord on Sul võimalus kaasa rääkida Viru-Nigula valla tuleviku kujundamisel.

On õnn ja harukordne vedamine sündida ja kasvada sellises Eestimaa paigas, mis on nii rikas ajaloo ja kultuuripärandi poolest ning kus igal ajal on olnud tegusaid ja tarku, kodukandi elu edendavaid inimesi. 1996. aastal sain üsna noore mehena võimaluse osaleda vallavolikogu töös. Tänaseks on minust saanud pikima staažiga volikogu liige Viru-Nigula vallas. Tööaastaid volikogus on kogunenud 25. Need aastad on andnud kogemuse mõista endise kolme omavalitsuse probleeme ja näha ühise edasimineku võimalusi.

Koduvalla elu paremaks muutmiseks peame toimetama järjekindlalt ja tasakaalukalt. Just seepärast tuleb valijate ette jälle vana hea valimisliit “Tasakaal”, millega olen seotud olnud algusest peale. “Tasakaalu” nimekirjas kandideerin koos inimestega, kellega  oleme  pikka aega omavalitsuse töös osalenud. Saame üksteise peale kindlad olla, peame kinni oma lubadustest ega muuda kokkuleppeid isiklike ambitsioonide pärast. Usun, et just “Tasakaalu” nimekirjas kandideerivad tegusad ja targad inimesed suudavad meie valla elu kõige paremini juhtida ning teevad seda sõbralikult ja üksteisest lugupidavalt. 

Olen jätkuvalt veendunud, et Viru-Nigula vallal on tulevikku silmas pidades väga suur potentsiaal kujuneda üheks siseturismi tõmbekeskuseks ja miks mitte ka lähinaabrite oluliseks reisisihiks. Meie saame oma vallas edukalt tutvustada unikaalset tööstuspärandit, samuti ühe vanima inimasustusega paika Eestis ning ainulaadset sõbrakaubandust.

Rohkem kui kunagi varem on järgmise volikogu perioodil lootust, et Kunda sadam laieneb reisisadamaks, mis annaks olulise tõuke turismi ja kogu meie valla arenguks. Samuti Mahus ja Aseris tuleb luua võimalused randumiseks kohalikel kalapaatidel ja jahtidel. Teeme võimalikuks turistide saabumise ka meritsi!

Puhta looduse ning kohaliku ajaloo-ja kultuuripärandi püsimise eest seismine on mulle oluline nii vallakodanikuna  kui turismiettevõtjana. Ettevõtjana soovin jätkata kohaliku spordi- ja kultuurielu toetamist.  Nagu seni, plaanin ka edaspidi toetada Viru-Nigula jooksu, Eesti Ööjooksu, Võrriteam #61, Gert Gordejevi külgkorvimeeskonda, Viru-Nigula rannavolle turniiri, Kunda külaseltsi ja Eesti Saunafestivali. Ka tegutsen juba mõnda aega selle nimel, et koostöös Rakvere teatriga saaks järgmise aasta suvel Lammasmäel publiku ette toodud koguperelavastus “Robin Hood”. Viimaste aastatega olen rajanud üle kümne kilomeetri terviseradu ja läinud kevadel sai istutatud iga meie valla elaniku kohta seitse puud.

Mina ei pürgi suurde poliitikasse, vaid soovin kaasa rääkida kohaliku elu arendamisel.

Meelis Parijõgi, Viru-Nigula Vallavolikogu liige, ettevõtja

Сделаем из Виру-Нигула жемчужину экологического туризма и наследия 

Дорогой избиратель, вновь у Тебя появилась возможность высказать свое мнение в формировании будущего волости Виру-Нигула. 

Счастье и редкое везение родиться и вырасти в таком месте Эстонии, которое так богато историей и культурным наследием, в котором в любое время были деятельные и умные люди, развивающие жизнь родного края. В 1996 году будучи довольно молодым человеком я получил возможность принять участие в работе волостного собрания. На данный момент я стал членом волостного собрания Виру-Нигула с большим стажем. Набралось уже 25 лет работы в волостном собрании.

Опыт четырех лет дал возможность понять проблемы трех предыдущих самоуправлений и увидеть возможности для единого продвижения вперед. Для изменения к лучшей жизни в родной волости мы должны продолжать по-прежнему действовать последовательно и взвешенно. Именно поэтому перед избирателями вновь встает старый хороший «Баланс», с которым я связан с самого начала. В списке «Баланса» я кандидирую вместе с людьми, с которыми я на протяжении долгого времени принимал участие в работе самоуправления. Мы можем положиться друг на друга, мы придерживаемся своих обещаний и не меняем соглашений из-за личных амбиций. Верю, что кандидирующие в списке «Баланса» деятельные и умные люди смогут руководить нашей волостью лучше всех, а также сделают это дружелюбно и уважительно по отношению друг к другу.

Я по-прежнему уверен, что в будущем у волости Виру-Нигула есть большой потенциал, в будущем стать центром притяжения внутреннего туризма и почему бы не быть важным хитом путешествий для ближайших соседей. В своей волости мы можем успешно знакомить с уникальным наследием промышленного наследия, также со старейшей стоянкой первобытного человека в Эстонии и уникальной дружественной торговлей.

Более чем когда- либо раньше у волостного собрания будущего периода есть надежда на то, что порт Кунда станет пассажирским, что даст большой толчок для туризма и всей нашей волости. В Маху и Азери необходимо создать возможность для причала местных рыболовецких лодок и яхт. Создадим возможность для прибытия туристов и по морю!

Сохранение природы чистой, а также местного исторического и культурного наследия важно для меня как для жителя волости, так и для предпринимателя в сфере туризма. В качестве предпринимателя я хочу продолжить поддержку местной спортивной и культурной жизни. Как и прежде, планирую в будущем поддерживать Виру-Нигулаский забег, Ночной забег Эстонии, Võrriteam #61, команду мотоциклистов-колясочников Герта Гордеева, турнир Viru-Nigula rannavolle, Кундаское деревенское общество и Эстонский банный фестиваль. Долгое время я работаю во имя того, чтобы летом будущего года при совместной работе с театром Раквере представить в Ламмасмяэ публике спектакль для всей семьи «Робин Гуд». За последние годы я построил более десяти километров троп здоровья и прошедшей весной посадил по семь деревьев на каждого жителя волости.

Я не рвусь в большую политику, а хочу только способствовать развитию местной жители. 

Меэлис Парийыги, Член волостного собрания Виру-Нигула, предприниматель

Lisa kommentaar