Sotsiaalne heaolu ja turvalisus

Ühtlasemalt ja teadlikumalt juhtides!

  • Võtame perearstinduse probleemi lahendamise avaliku juhtimise enda kätte.
  • Muudame teenuste kättesaadavuse valla eri piirkondades ühtlasemaks.
  • Pöörame senisest oluliselt enam tähelepanu NEET-noorte* probleemidele. 
  • Loome võimeka ja teotahtelise valla kriisikeskuse.
  • Rajame ülevallalise videokaamerate võrgustiku ning võtame liikluse rahustamiseks kasutusele täiendavad meetmed. 

Meie perearstivõrgustik on muutunud aja jooksul äärmiselt õhukeseks ning tulevik paistab tume. Sellele probleemile lahenduse leidmine tuleb võtta otsustavalt vallavalitsuse kätte ning mitte leppida enam Terviseameti poolt pakutavate rahustavate loosungitega. 

Ka meie enda poolt vallakodanikele pakutavad teenused tuleb muuta paremini ja ühtlasemalt kättesaadavaks nii kõikides keskustes kui ka pisikülades. Peamisteks märksõnadeks on siin ühendused, teadlikkus ja vajaduspõhisus. Me peame oluliselt paremini õppima tundma oma kodanikke ja nende muresid. 

Viimased aastad on serveerinud meile mitmeid õppetunde. Õnneks on need siiani olnud pigem leebed. Sellegipoolest peame me olema valmis juhtumiteks, mis eeldavad suurepärast koordineeritust ning tegutsemist pingelistes olukordades. Selleks kavatseme luua võimeka ja teotahtelise valla kriisikeskuse ning jätkata ka vabatahtlike toetamist, tagamaks äärealade ja väiksemate piirkondade inimeste ohutust ja turvatunnet. Selleks ja ka liikluse rahustamiseks võtame kasutusele täiendavad kaasaegsed tehnilised lahendused. 

Valdkonna eest seisavad: