Ranna-Viru valimisliidus kandideerivad tegijad!

Kui mõne aasta eest käivitati riigi poolt haldusreform, siis kolm omavalitsust – Aseri vald, Viru-Nigula vald ning Kunda linn – jõudsid arusaamisele, et edaspidi koos jätkamine on parem nii omavalitsuse arenguks kui ka elanike jaoks. Aseri valla elanike liitumissoovi lääne suunal põhjustas ka ajalooline asjaolu: praeguse Aseri valla territoorium oli suures osas ennesõjaaegse Mahu valla osa. Liitunud omavalitsuse nimeks saab ühinemislepingu järgi Viru-Nigula vald.

Valimisliidu Ranna-Viru nimekirjas kandideerijatest enamik on seotud ühinemislepingu ja teiste dokumentide väljatöötamisega. Järelikult teavad Ranna-Viru valimisliidus volikokku kandideerijad kogu ühinemisprotsessi täielikku olemust. Meie teame ühinemisprotsessi tugevaid ja nõrgemaid nüansse. Meie lubame, et peetakse kinni ühinemislepingus kokkulepitud punktides. Meie seisame hea selle eest, et omavalitsuse ettenähtud teenused saaksid kätte nii küla- kui ka linna- ja alevike elanikud. Erilist rõhku paneme noorsootööle, lasteaedadele ja koolidele. Iga noor peab leidma endale peale õppimise meelepärase vaba aja veetmise võimaluse! Jätkuvalt paremat tähelepanu väärivad ka eakad vallakodanikud. Ühinenud omavalitsuses on tõhusamalt korraldatud kõik sotsiaalvaldkonna teenused.

Vallavalitsuse tegevus peab olema elanikusõbralik ja oma toimimises võimalikult läbipaistev ning arusaadav kõigile. Viru-Nigula vallas ei ole kohta korruptsioonihõngulistele  tegevustele!

Lugupeetud valija! Kui soovid, et ühinev Viru-Nigula vald saaks tegutsemiseks sisse hea hoo, siis vali valimisliit Ranna-Viru!

Lisa kommentaar