Mina ka!

Aasta 2017 on laste ja noorte kultuuriaasta, mille tunnuslause on „Mina ka!“. Kultuuriministeeriumi poolt ellu kutsutud teema-aasta märksõnad iseolemine ja koostegutsemine, on suunatud nii noortele kui ka täiskasvanutele, kutsudes üles väärtustama last ja noort.

Ranna-Viru valimisliidus kandideerivad nooruslikud ja noortepäraselt mõtlevad inimesed, kes, töötades oma töökohal või vabatahtlikena, on teinud suure panuse noorsootöö edendamisse nii ühineva omavalitsuse piires kui ka laiemalt. On hangitud vahendeid noortekeskuse avamiseks Viru-Nigulas, Aseris on saanud hoo sisse noortekeskus Aseri Noortekas, Kunda linnas investeeritakse noorte laiemasse kaasamisse koos klubide ja huviringidega. Ühiselt investeeritakse vallasisese transpordi parendamisse, et muutuksid kättesaadavamaks tulevase ühinenud valla erinevates osades pakutavad noortele suunatud teenused. Seisab ees hulk tööd merega seotud huvitegevuse edendamisel, oleme ju kõik kolm ühinevat omavalitsust n-ö „mereäärsed“.

Ühiskonnas on tunda arusaamist noorsootöö arendamise tähtsusest. Arusaamist, et Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) hüüdlause: „Iga noor on väärtus, tulevik tehakse täna“, ei ole mitte tühi sõnakõlks, vaid täiesti mõtestatud üleskutse tegutsemiseks tuleviku nimel. Seda näitab nii riigipoolsete täiendavate vahendite eraldamine huvihariduse ja huvitegevuse toetamiseks kui ka uhiuue noorsootöö seaduse jõustumine 1. septembril 2017. Seda näitavad ka president Kersti Kaljulaidi noori toetavad sõnavõtud.

Oktoobris toimuvatel kohalike omavalitsuste valimistel saavad esmakordselt hääletada ka 16- aastased noored. Hääletamisõigus ei ole mitte ainult õigus, vaid eelkõige võimalus enda antud häälega mõjutada kohalikku elukorraldust.

Andes hääle valimisliidu Ranna-Viru kandidaadile, võid olla kindel, et hääletad noortest arusaava, noortest hooliva kandidaadi poolt. Võid olla kindel, et noorte inimeste arvamus ja tahe hakkavad mõjutama tulevase Viru-Nigula Vallavolikogu tegevust.

Kõik noored hääletama!!!

Aivar Jalakas, Aseri abivallavanem

Lisa kommentaar