Miks ma osalen valimistel?

Lühidalt vastates – sest valimisliidu Ranna-Viru mõistlikud eesmärgid ja seltsingus kokku lepitud tegutsemispõhimõtted annavad mulle võimaluse kaasa rääkida ning oma arvamust avaldada meie kodukoha arendamisel.

Ranna-Viru seltsingu idee on alguse saanud inimestest, kes osalesid Aseri valla, Kunda linna ja Viru-Nigula valla ühinemisläbirääkimistel. Koosolekute käigus vaieldi, arutati ja pandi paika olulised prioriteedid ning vormistati ühinemisleping, mille on kinnitanud kõik praegused volikogud. Valimisliit Ranna-Viru lähtub oma tegevuste planeerimisel just nimetatud ühinemislepingust ning seda võib pidada igati arukaks ja vastutustundlikuks käitumiseks.

Seltsingus on kokku lepitud ka töökord ja põhiväärtused, mis võimaldavad jätkuvalt kaasa mõelda ka neil, kes otseselt valimistel ei osale või ei osutu valituks. Ma usaldan oma kaaslasi ja tunnen ennast kindlamalt, kui meie uue Viru-Nigula valla volikogus võtavad otsuseid vastu Ranna-Viru valimisliidus kandideerijad.

Neid ridu kirjutades muretsen ma Aseri valla kodaniku ja Aseri kooli töötajana hoopis järgmise Aseri vallavolikogu istungi pärast, kus valitud rahvasaadikud hakkavad arutama ja hääletama järjekordseid umbusaldusavaldusi. On reaalne võimalus, et kooli renoveerimise suurprojekti edenemine muutub küsitavaks. On süvenenud kahtlus, et võrreldakse võrreldamatuid summasid ja osaliseks otsustamisel on inimlik kadedus.

Ave Ojasalu

Lisa kommentaar