Maaelu, ettevõtlus ja turism

Elukeskkond enne ettevõtlust!

  • Suhtume suhtekorraldusettevõtte poolt veetavasse tuumajaama ideesse äärmiselt umbusklikult. 
  • Arendame vallasisest transporti veelgi paremaks. 
  • Koordineerime piirkondlikku turismi läbimõeldult. 
  • Panustame randade, puhkepaikade, loodusradade ja sadamate arendamisesse. 
  • Jätkame kergliiklusteede rajamise ja korrashoiuga. 

Oleme uhked oma ettevõtete üle – aastate jooksul on enamik neist tõestanud hoolivust oma kodukandi inimeste ja keskkonna suhtes. Taolist väärikat ja üksteisest lugupidavat koostööd jätkame omalt poolt ka edaspidi. Tagame selleks asjaliku, konkreetse ja ladusa asjaajamise, korraldame regulaarselt kohtumisi ning arvestame pikaajalisi plaane tehes igati ka ettevõtjatega. 

Samas suhtume äärmiselt tõsiselt keskkonnaküsimustesse – ettevõtlus on meie valda teretulnud, kuid see ei saa toimuda elanike ja keskkonna arvelt ning iga hinnaga. Seni, kuni tuumajaama idee eestkõnelejaks on suhtekorraldusettevõte ning riiklikult puudub selge valitud poliitika, suhtume sellesse äärmiselt umbusklikult. 

Soovime seista veelgi parema vallasisese ühistranspordi arengu eest ning koordineerida edaspidi ka piirkondlikku turismi läbimõeldult. Ühes stabiilse ja kestliku panusega randade, puhkepaikade ja sadamate arengusse tagame, et hästi ja hoitult tunnevad end elanikud igal pool vallas. Meie prioriteediks on uute kergliiklusteede rajamine ning olemasolevate korrashoid. 

Valdkonna eest seisavad: