Maa on meil laenuks oma lastelt ja lastelastelt

Kunda lähedal Lammasmäel on üks Eesti vanimaid inimasustuse leiukohti. Tol ajal, ca 10 000 aastat tagasi tegeleti peamiselt küttimise ja kalastamisega, hiljem lisandus põllumajandus ning seejärel ka kaubandus ning tööstus. Viru-Nigula vallas on koos Kunda ja Aseriga esindatud nii meri kui ka mets, põllud ja tööstus. Nendele lisaks loomulikult kaubandus ja haridus koos muude vajalike teenustega.

Põllumehena tean, et looduses on kõik omavahel seotud, ja parima tulemuse annab tasakaalustatud lähenemine: keskkond, majandus ja inimene peavad olema võrdse tähelepanu all. Oma senistes tegevustes olen seda järginud ja tulemused pole andnud põhjust häbeneda. Seda põhimõtet pean vajalikuks rakendada ka suuremas omavalitsuses.

Ühinemisega on loodud täiesti uued olukorrad, aga selle juures tuleb kasutada ära seniseid kogemusi. Uus on unustatud vana, aga ühtegi olukorda ja lahendust kopeerida pole võimalik. Loodus ja ilmastik tundub pakkuvat põllumeestele järjest keerulisemaid tingimusi, kuid tehnoloogia ja inimesed oma teadmiste ja kogemustega peavad saama järjest paremaid tulemusi. Ka omavalitsuse juhtimises tuleb põhjalikult selgeks saada seni tehtu põhjused ja tulemused ning tugineda nii seniste valdade ja Kunda linna tugevustele kui ka parimatele praktikatele.

Põllumeestel on ütlus, et maad ei ole me saanud päranduseks oma esivanematelt, vaid see on meil laenuks oma lastelt ja lastelastelt. Põllumees saab olla tulemuslik ainult siis, kui järjepidevalt tegeleda oma kõige tähtsamate ressursside – maa, keskkonna ja inimeste parendamisega. Kellelegi pole võõras ütlus: narri põldu üks kord, narrib põld sind üheksa korda vastu. Meie ülesanne on piirkonna ja maa säilitamine, et poleks häbi seda järeltulevatele põlvedele edasi anda! Teeme seda täie vastutustundega.

Löön kaasa valimisliidus Tasakaal, et anda oma panus valla asjade korraldamisse. Olen leidnud, et just selles valimisliidus on võimalik maksimaalselt järgida demokraatlikke põhimõtteid. Pole vaja karta parteides levinud peakorteritest saadetavaid suuniseid või mõne üksikisiku liigset domineerimist. Valimisliidu tegutsemise põhimõtted on koos läbi räägitud ja paika pandud ning ühiselt järgitakse ka nendest kinni pidamist. Nii suures vallas pole enam võimalik asju ajada ainult nendega, kes on igapäevaselt meie head sõbrad olnud. Kuid suuremas seltskonnas saab ka mõistlikke otsuseid teha ausalt asjadest rääkides ja üksteisega arvestades. Olen seda õppinud oma senistes paljudes vastutusrikastes ametites.

Valla juhtimises peaks olema koostöötahe ja riigimehelikkus, et otsuseid ei tehtaks üksikute isikute omakasu või teistele „ärapanemise“ soovist. Põllumehed on võtnud koostöö tegemise aluseks igipõlised põhimõtted: tee teistele head, kui see pole võimalik, siis vähemalt ära tee teistele halba! Üksteisega arvestamine eesmärkide poole liikumisel on tasakaalustatud arengu eelduseks.

Soovin valla juhtidele ja kodanikele tarkust, arukust, läbimõtlemist oma otsuste tegemisel. Kõigile vallaelanikele aktiivselt kaasamõtlemist ja tegutsemist, et koostöös saaks meie vald just selliseks, milles oleks meil kõigil meeldiv ja hea elada ning tegutseda!

Olav Kreen, põllumees

Lisa kommentaar