Koostöö ja avalikud suhted

Kaasamine, koostöö ja läbimõeldus ühe mehe soolo asemel!

  • Hoolitseme piirkondade tasakaalustatud arengu eest senise ühinemislepingu vaimus.
  • Töötame sihikindlalt ja pidevalt mistahes olukordades osapoolte lepitamiseks ja kompromisside leidmiseks. 
  • Peame äärmiselt oluliseks kakskeelse teavitustöö jätkamist.
  • Toetame igakülgselt nutikaid algatusi Eesti ja Slaavi kogukondade koostööks. 

Kuigi senine ühinemisleping saab eelolevate valimistega läbi, peame siiski endiselt oluliseks piirkondade tasakaalustatud arengut ka 2017. aastal Aseri, Kunda ja Viru-Nigula juhtide poolt kokku lepitud vaimus. 

Kuigi oleme nii mõnegi nähtuse ja valiku osas äärmiselt kriitilised, peame oluliseks koostööd kõigi meie valla hüvaks tegutsevate inimeste ja huvigruppidega. Meid ei ole liiga palju, meil ei ole üleliigseid ja tähtsusetuid inimesi. 

Jätkame kakskeelse valla ajalehe välja andmist ning toetame igakülgselt ka erinevaid nutikaid algatusi, mis senisest veelgi hoogsamalt meie Eesti ja Slaavi kogukondadel koostööd teha võimaldavad. 

Valdkonna eest seisavad: