Hõikame teed korda!?

Nende valimiste kuumimaks teemaks on oodatult saanud teede ja tänavate halb olukord. Vähemalt tundub see nii n-ö Kunda mätta otsast vaadatuna. Peamiselt kõlavad hõiked a la teedele tuleks osutada senisest enam tähelepanu või et valla teed tuleb korda teha. Raske on nendele seisukohtadele vastu vaielda, sest valet pole ju õigupoolest nendes midagi.

Küll aga teeb meele tõsiselt mustaks, kui seisukohti võtavad praegused aktiivsed (koalitsiooni)poliitikud ning teevad seda pelgalt hüüdlausete tasemel. Teevad nõnda, nagu neil polekski juba tegelikult aastaid või isegi aastakümneid olnud võimalust linna arengutes kõige kõrgemal tasemel kaasa rääkida. Sattusin hiljuti ühel sotsiaalmeedia lehel väitlema endise Kunda linnapea Allar Aroniga, kes kirjutab:

„Teed vajavad võrreldes tänasega suuremaid investeeringuid. Kindlasti remondime neid ka valimiste vahelisel ajal.”

Selle hõike ajel võtsin raamatupidamisest välja viimase kaheksa aasta andmed, et neid pisut graafiliselt kõrvutada. Tulemus sai järgmine (suuremalt vaatamiseks klõpsa graafikul):

Selgituseks nii palju, et värviline taust näitab valdkonnale kulutatud vahendite allikaid – tumesinine riigilt saadud toetust ning oranž linna poolt lisatud vahendeid. Tulbad omakorda jaotust – helesinine hoolduseks (sh lumekoristus, liikluskorraldus, tänavapuhastus, aukude lappimine jmt) kulunud raha ning kollane investeeringud (asfalteerimised, pindamised jne). Mustade joontega on tähistatud linnajuhtide vahetumine. Kuna viimased kolm linnapead on alustanud sisuliselt aasta lõpus, ajal, kui eelarve koostamine täies hoos, on meil kõigil olnud võimalus anda oma panus järgmise aasta eelarvesse.

Kirjutasin omakorda Allarile nõnda:

„Pagana kahju, Allar, et sa valimiste vahelisel ajal, olles koalitsiooni poolt nimetatud eelarvekomisjoni liige ning omades kõiki võimalusi, pakkumaks välja mõnda head ideed teede remondi suuremaks rahastamiseks, pole välja pakkunud ühtegi mõistlikku ettepanekut. Sa tead ju ometi väga hästi, et eelarve on alati olnud kõigile täiendamiseks/muutmiseks laual, samuti remonti vajavate lõikude nimekiri, mis on alati üheskoos prioriteetide kaupa ning vastavalt olemasolevale raha hulgale järjekorda pandud. Või oleks olnud parem ja konkurentide suhtes ausam, kui me sel, valimistele eelnenud hooajal (ühiselt, jah, kaasa arvatud eelarvekomisjonis, kokku lepitud) teede renoveerimist ette poleks võtnud?”

Mille peale sain vastuseks:

„Hea Kaido! Olen alati valmis oma mõtetega toeks olema. Kui soovitakse kuulata. Esmalt tuleb meelde, et eelarvekomisjonis arutame rannas asuva ohtliku silla teemat juba mitu aastat, tegudeni ei ole jõutud. Aga teede remondist rääkides – poriloikusid asfalteerida ei maksa. Parim remondiaeg on kahjuks möödas. Teen lihtsa ettepaneku järgmisel aastal varakult alustada. Loodan, et see mõte kvalifitseerub mõistlike ettepanekute nimistus.”

Ehk siis lühidalt – ei ühtegi viidet mõnele sellisele aastate jooksul eelarvekomisjonis tehtud ettepanekule, mis aitaks teedesse ja tänavatesse rohkem raha suunata. Hoopis väide, et ma ei ole tahtnud kuulata. Ja sisse toodud uus hõike tasemel ettepanek – Kunda ranna sild on katki, see tuleb korda teha. Ma ütlen ausalt – ma tean, et sild on katki! Ja olen seda öelnud ka nende korduvate ja korduvate arutelude käigus. Olen ka alati juurde küsinud – kuidas toimida? Kas võtame silla remondiks vahendeid teede investeeringute alt? Kas olete nõus suunama seda raha mitte meie õnnetutesse tänavatesse, vaid ranna silda? Ma arvan, et ma ei eksi, kui ütlen, et ilma igasuguste eranditeta on vastus kõlanud umbes nii – ei, teedest ei tohi raha vähemaks võtta, mõelge midagi muud välja. Aga mida? Kas võtta raha haridusest? Või niigi alarahastatud sotsiaalvaldkonnast? Mida teha teadmisega, et ametlikult pole meie ranna silda olemaski? Mitte üheski registris! Alles käesoleval aastal saime me jõest läände jääva maatüki (ehk pool sillast) munitsipaalomandisse. Võib tunduda, et targutan alles nüüd, enne valimisi, kuid kõike seda infot olen ma alati ja selgelt esitanud ka tolles samas eelarvekomisjonis. Ka mina olen alati olnud olemas ning selgitanud, miks asjad on nii, nagu nad on. Paraku tundub, et ei ole soovitud kuulata…

Ette heideti ka kvaliteeti viimasel asfalteerimisel. Täpsemalt siis seda, et asfalteeriti poriloike. Ja et parim remondiaeg on möödas. Nõus, parim aeg on möödas. Selles, et tööde tegemine hiliseks jäi, on aga süüdi justnimelt halb ilm. Ja loomulikult ka see, et jõudsime hangetega lõpule liiga hilja ehk alles juuni lõpuks. Tunnistan siiralt, et selle põhjused on eelkõige linnavalitsuses ja meile viimase aasta jooksul osaks saanud töökoormuse kasvus.

Kui aga vaadata Maanteeameti poolt kinnitatud asfaldist katendikihtide ehitamise juhist, siis selle punktist nr 2.4.8. võib lugeda muu hulgas, et „Väheste, mööduvate vihmasadude korral võib töid erandkorras jätkata. Asfaltsegu paigaldamine tuleb kindlasti peatada, kui asfalteeritavatele kihtidele tekivad sademete tõttu lombid vms või on kattel vesi, mida ei ole võimalik eemaldada enne laotamist. Töödega jätkamise otsustab Insener.”

Seda ka Kundas tehti – enne konkreetse sõidurea paigaldamist eemaldati selle alguses olevast loigust vesi.

Pildil: Vee eemaldamine poriloikudest enne Mäe tn lõigu asfalteerimist.

Viies läbi ükskõik millist ehitushanget, on ääretult oluline saavutada osapoolte vaheline mõistlik, usalduslik ja üksteisest lugupidav koostöö. Teedeehitusinsenere Kunda linnavalitsuses tööl ei ole. Meie murelikele küsimustele (mida oleme esitanud partneritele ka ilma hüsteeriliste kohalike poliitikute sotsiaalmeedia kampaaniateta) oleme aga saanud alati mõistlikud ja põhjendatud vastused. Raske hinnata – kui palju parem oleks korrastatud tänavalõigu kvaliteet, kui tollel päeval ei oleks sadanud. Samuti on raske öelda, millised on need erandkorrad, või kui vähesed peavad need mööduvad vihmasajud olema, et lõppkvaliteet ei kannataks.

Üht aga oskan hinnata küll – valimised on lähedal, hõiklevas kõneviisis pakutavate ideede hulk mitmekordistunud ning kohalike poliitikute närvid pingul nagu pillikeeled. Pidage vastu! Alates 15. oktoobri õhtust oleme jälle sõbrad edasi!

Kaido Veski, Kunda linnapea

P.S. Täna saab siiski juba öelda, et meil on ranna silla rekonstrueerimiseks olemas plaan, mille on heaks kiitnud nii Keskkonnaameti spetsialistid kui ka sildade ehitamisega tegelevad eksperdid. Samuti on üsna selge, et selle teostamiseks vajamineva raha hulk on meile jõukohane. Algatame selle protsessi veel enne uuele vallavalitsusele asjaajamise üleandmist ning hiljemalt oktoobri lõpuks saame ehk juba julgelt väita, et järgmiseks rannahooajaks on sild korras ja turvaline. Jäägu see uuele vallajuhtkonnale teostamiseks ja töövõiduna raporteerimiseks…

Lisa kommentaar