Heakord ja vallamajandus

Eelarvedistsipliin ja isiklik eeskuju igal tasandil!

  • Muudame majanduskeskuse teenused piirkondlikult ühtlasemalt kättesaadavaks
  • Jätkame kolemajade likvideerimisega 
  • Jätkame teede tolmuvabaks muutmisega ning tagame kiire ja vajaduspõhise lumetõrje kõikjal
  • Töötame välja lahenduse tagamaks kohalikele ligipääsu Aseri randa
  • Lõpetame teadliku seaduserikkumise protsesside kiirendamise eesmärgil

Hoolitseme selle eest, et valla majanduskeskuse poolt pakutavad teenused oleksid ühtlasemalt kättesaadavad kõikides piirkondades. Võtmesõnadeks siin on optimeerimine ning teadlik, elurikkuse ja talupojamõistusega arvestav valik. 

Kolemajade likvideerimine, teede tolmuvabaks muutmine ning kiire ja vajaduspõhine lumetõrje on meie jaoks elementaarsed valikud. Täpselt sama elementaarne, kui on lahenduse leidmine tagamaks Aseri inimestele ligipääs randa. 

Lubame, et meie juhtimisel lõpeb tänaseks rutiiniks saanud teadlik seaduserikkumine protsesside kiirendamise eesmärgil. Sellega praalimisest rääkimata. 

Valdkonna eest seisavad: