Maa on meil laenuks oma lastelt ja lastelastelt

Kunda lähedal Lammasmäel on üks Eesti vanimaid inimasustuse leiukohti. Tol ajal, ca 10 000 aastat tagasi tegeleti peamiselt küttimise ja kalastamisega, hiljem lisandus põllumajandus ning seejärel ka kaubandus ning tööstus. Uues Viru-Nigula vallas on koos Kunda ja Aseriga esindatud nii meri kui ka mets, põllud ja tööstus. Nendele lisaks loomulikult kaubandus ja haridus koos muude vajalike teenustega.

Põllumehena tean, et looduses on kõik omavahel seotud, ja parima tulemuse annab tasakaalustatud lähenemine: keskkond, majandus ja inimene peavad olema võrdse tähelepanu all. Oma senistes tegevustes olen seda järginud ja tulemused pole andnud põhjust häbeneda. Seda põhimõtet pean vajalikuks rakendada ka suuremas omavalitsuses. Loe edasi “Maa on meil laenuks oma lastelt ja lastelastelt”

Miks ma osalen valimistel?

Lühidalt vastates – sest valimisliidu Ranna-Viru mõistlikud eesmärgid ja seltsingus kokku lepitud tegutsemispõhimõtted annavad mulle võimaluse kaasa rääkida ning oma arvamust avaldada meie kodukoha arendamisel.

Ranna-Viru seltsingu idee on alguse saanud inimestest, kes osalesid Aseri valla, Kunda linna ja Viru-Nigula valla ühinemisläbirääkimistel. Koosolekute käigus vaieldi, arutati ja pandi paika olulised prioriteedid ning vormistati ühinemisleping, mille on kinnitanud kõik praegused volikogud. Valimisliit Ranna-Viru lähtub oma tegevuste planeerimisel just nimetatud ühinemislepingust ning seda võib pidada igati arukaks ja vastutustundlikuks käitumiseks. Loe edasi “Miks ma osalen valimistel?”

Seltsielu ja kodanikualgatus on maaelu püsimajäämise alus

Seltsingu nõupidamine 17. juulil Kõrtsialusel

Külade seltsielu aktiviseerus koos riigi taasiseseisvumisega. Meile anti võimalus ise otsustada oma kodukoha ja oma küla käekäigu üle. Külades elavate aktiivsete inimeste eestvedamisel hakati korraldama külapäevi, ehitati lipuväljakutega külaplatsid, uuriti ajalugu, loodi ajalootoad, koostati külade arengukavad, paigaldati meie vapratele esiisadele mälestustahvlid ja -kivid. Moodustati külaseltse ja seltsingud, küladele valiti külavanemad. Põhiline seltsitöö tehti ära aktiivsete külaelanike poolt vabatahtliku tasustamata tööna. Loe edasi “Seltsielu ja kodanikualgatus on maaelu püsimajäämise alus”

Pühime kõigepealt oma ukseesise puhtaks, siis….

Umbes kümme aastat tagasi, kui sai siia, Viru-Nigula kanti, perega ümber asutud, ei osanud ma uneski näha, et tänaseks, 2017. aasta augustipäevaks, oleme pea kogu perega veendunud vabatahtlikud. Oleme vabatahtlikud päästjad, kes osalevad pääste- ja ennetustööl, oleme tugeva ning tunnustatud Aasukalda Maa- ja Merepäästekomando asutajad ning tegevuses hoidjad. Meid ümbritsevad hakkajad, usaldusväärsed ja rõõmsad inimesed: komando ja noorteringide liikmed, kogukond ning koostööpartnerid. Meil on oma päästeauto Vilma, kindlad eesmärgid ja unistused, mille poole püüelda. Loe edasi “Pühime kõigepealt oma ukseesise puhtaks, siis….”

Ranna-Viru valimisliidus kandideerivad tegijad!

Kui mõne aasta eest käivitati riigi poolt haldusreform, siis kolm omavalitsust – Aseri vald, Viru-Nigula vald ning Kunda linn – jõudsid arusaamisele, et edaspidi koos jätkamine on parem nii omavalitsuse arenguks kui ka elanike jaoks. Aseri valla elanike liitumissoovi lääne suunal põhjustas ka ajalooline asjaolu: praeguse Aseri valla territoorium oli suures osas ennesõjaaegse Mahu valla osa. Liitunud omavalitsuse nimeks saab ühinemislepingu järgi Viru-Nigula vald. Loe edasi “Ranna-Viru valimisliidus kandideerivad tegijad!”

See, mis meid seob

Aseri, Kunda ja Viru-Nigula ühinemine ühtseks vallaks ei olegi iseenesest mingi väga uue koosluse sünd, sest ühine ajalugu on kõigil kolmel olnud vähemalt viimase tuhande aasta jooksul, mil kogu piirkond Toolse jõest läänes kuni Kõrkkülani idas moodustas ühe Mahu kihelkonna, mille vanemad korraldasid kohalikku elu ja rahvakoosolek – kärajad – otsustasid ühiseid asju. Loe edasi “See, mis meid seob”