183-Kandidaadifoto-Koit-Oras

Olen põline Ranna-Virulane

Ma sündisin ja kasvasin Kalvi rannakülas Soome lahe kaldal, õppisin kohalikus Aseri Keskkoolis ning omandasin kõrghariduse Tallinna Tehnikakõrgkoolis arhitektuuri erialal. Olen töötanud aastaid tegevarhitektina ning lühikest aega ka kinnisvaramaaklerina. Peale mõningast eemalviibimist naasin juba koos perega taas tagasi kodukülla ja leidsin endale rakendust kohalikus omavalitsuses abivallavanemana ja hiljem juba vallavanemana.
Oma poliitiku karjääriga alustasin 2009. aastal, kui kandideerisin esimest korda Aseri Vallavolikogusse. Paraku läks elu nii, et juba järgmise aasta sügisel saigi minust Aseri abivallavanem ning juba kolm aastat hiljem määras volikogu mind vallavanema kohusetäitjaks ja siis juba vallavanemaks. Vaatamata pidevale võimuvõitlusele meie kohalikus tillukeses konnatiigis olen suutnud vahelduva eduga võimul püsida ning ametis olles olen osalenud mitmete projektirahastuse saanud investeeringute elluviimises: Aseri Vabaajakeskuse renoveerimine; Aseri Rahvamaja lamekatuse renoveerimine; Aseri Rahvamaja sise- ja välisviimistluse osaline uuendamine; Aseri kaugkütte peatrassi ehitus; Aseri reoveekogumisala ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ehitamine ja rekonstrueerimine; Kalvi Seltsimaja rekonstrueerimine ja laiendamine; Aseri Lasteaia mänguväljaku ja sisseehitatud kappvoodite uuendamine; Nooruse tn 6 korterelamu lammutamine. Hangete tulemusel on minu osalemisega seotud projektide kogumaksumuseks kujunenud ligi 5,2 miljonit eurot. Lisaks olen juhtinud sel aastal vallavanemana Aseri koolimaja küttesüsteemi rekonstrueerimise projekti elluviimist maksumusega ligi 120 000 eurot ning hetkel on Aseri Vallavalitsusel käsil Aseri Kooli lasteaiaosa rekonstrueerimistööd kogumaksumusega ligi 450 000 eurot ja Aseri Kooli põhikooli kasutusse jääva hooneosa rekonstrueerimine ja sisustamine projekti ettevalmistustööd, projekti eeldatav kogumaksumus on üle 1,9 miljoni euro.
Kandideerides Ranna-Viru valimisliidu nimekirjas ühinenud Viru-Nigula valla volikogusse tean, et meie meeskond seisab selle eest, et kõik alustatud projektid saavad edukalt elluviidud ning ka kõik tulevased rahataotlused korrektselt esitatud, et meie ühised unistused saavad erinevate investeeringute näol rahastatud ja täidetud. Meie meeskonnal on olemas vajalikud kogemused ja oskused. Seisan hea ka selle eest, et minu ja meie kõigi lastel oleks meie vallas hea elada, võimalik saada hea haridus, tegeleda meelepärase huvitegevusega ning leida pärast kõrgema hariduse omandamist taas tee meie koduvalda siia ajaloolisesse Ranna-Viru piirkonda.
Kaalutletud otsused tagavad mõistlikud investeeringud!

Koit Oras
Aseri vallavanem

Lisa kommentaar